Fællesfaglige fokusområder – opgivelser

De 4 fællesfaglige fokusområder der kan trækkes til prøven er

  • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
  • Den enkelte og samfundets udledning af stoffer
  • Strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår 

Eleven/gruppen fordyber sig via egne undersøgelser i den naturfaglige problemstilling med tilhø- rende arbejdsspørgsmål fra både fysik/kemi, biologi og geografi og planlægger, hvordan de vil belyse den naturfaglige problemstilling under prøven. Dette arbejde foregår som en del af undervisningen og med vejledning fra læreren/lærerne. Eleverne inddrager et antal praktiske undersøgelser og modeller til belysning af den naturfaglige problemstilling.


Problemstillingen:
En naturfaglige problemstilling er typisk årsagssøgende og kan ikke besvares med et ”ja” eller ”nej”. En problemstilling bør kunne lægge op til overvejelser om fx målrettede handlinger med udgangspunkt i en eller flere hypoteser, som kan efterprøves.

Når eleverne har afleveret problemstillingen og arbejdsspørgsmålene, og læreren endeligt har godkendt, kan eleverne ikke længere foretage ændringer i disse. Det er derfor hensigtsmæssigt, at eleverne får god tid til at arbejde med problemstilling og arbejdsspørgsmål inden den endelige godkendelse.

Elevernes naturfaglige problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål på maksimalt en A4 side skal godkendes af læreren/lærerne og afleveres til eksaminator/eksaminatorerne, inden de skal sende det samlede materiale til censor, se nedenfor.